تا حالا دقت کردین شبا که میرید تو کوچه حس میکنید یکی پشت سرتونه برمیگردید نگاه می کنید می بینید کسی نیست ...

.

.

.

.

 

.

.

.

اون همراه اوله چون هیچکس تنها نیستبرچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 17:50 | به قلم : m7 |
بــابــام یهـ عمه داره جزو آثار باستانی ایرانه یه تفریحی هم که داره اینه که هر وقت منو می بینه ، می گه مادر جون برو اون دفترچه تلفن منو بیار زنگ بزنیم به دوستام ببینیم هنوز زنده ان یا نه!!!!:|:  :/:برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 13:6 | به قلم : m7 |
یه نصیحت پدرانه : هــیــچ وقـــتــ تـــوی چـــت، بــا کـــسی کــه سریــع تــر از شما تــایپ می کنه بحث نکنین!!!!:|:  :/: :|:برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 12:57 | به قلم : m7 |

ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺩﻋﻮﺍﻡ ﺷﺪ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ دو ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩه ﺑﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻮ
ﺍﺯ
ﻧﻮ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﻢ ......
.
.
.
.
.

ﻣﻨﻢ جــواب ﺩﺍﺩﻡ : ASL PLZ
ﮐﺜﺎﻓﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ ﻗﻬﺮ ﮐﺮﺩ .....
ﺧﺐ ﺧﻮﺩﺵ ﮔﻒ ﺑﯿﺎ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﻢ !!!!
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎاااﺍﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪﻡ

ﻫﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺘﺘﻮﻥ
.
.
.
.
.
  ﺩﺧﺘﺮﺍ الان ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﯾﺎ باید ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻡ ؟برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 12:45 | به قلم : m7 |
یه بار هم شانس درخــونه مون رو زد درخواســت ویدئو چــک دادم دیدم بدبــخــتیه:/: :|:  0.0برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 10:31 | به قلم : m7 |
به دختر تو خیابون گفتم خانم ببخشید ساعت چنده؟یهو برگشت اشک تو چشماش جمع شد و ساعتش رو در آورد و گفت عزیزم قابل تو رو نداره فدات شم!!!! توفقط منوبگیر !!


به نظرتون من چیکار کردم؟؟؟
.

.

.

.
.
.
درست حدس زدی مث یوزپلنگ ایرانی بانهایت سرعت فرارکردم!!!!!!برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 10:29 | به قلم : m7 |
زن ها برای عاشق شدن به 3 چیز نیـــــاز دارن :
.
.

.

.
1-اعتماد
2-محبت
3-عشق و علاقه و صداقت و پول و کیف و کفش و خونه و  ماشین و ...برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 10:25 | به قلم : m7 |

 برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول جدید

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 10:23 | به قلم : m7 |
مــن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ  :|:/ :|: .|.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻫﻞ ﻧﺪﻩ ﺧﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺐ، ﻗﻮﻝ ﻣﯿﺪﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻓﮑﺮﮐﻨﻢ ......

ﻋﻪ ﻋﻪ ﻣﻮﯼ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﻭ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ...(  : | :/   )

وﻟﺶ ﮐﻦ ﭼﻨﮕﺶ ﻧﺰﻥ

ﺩﻋﻮﺍ ﺯﺷﺘﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪههه :|

دختراا ﺑﺎﻫﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻦ ..

.ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺍﺻﻦ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻢبرچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 9:20 | به قلم : m7 |

یادم باشه عاشق دختری که لپاش چال داره نشم!

.

.

.

.

.

آخه اون موقع نمیدونم عاشق خودش شدم یا عاشق چال لپش!!!:|

لامصب عشق رو دچار ناخالصی میکنه!!!!!  :)برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 0:39 | به قلم : m7 |
پسره یه ﺁﯾﻔﻮﻥ 5 ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻪ دوس دخترش ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮﻟﺪﺵ !!!

 

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺁﻩ ﺩﺭ ﺑﺴﺎﻁ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ﺍﯾﻨﻮ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺍﻭﺭﺩﯼ ؟؟؟

 

.

 

.
.
.
.

.

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

... .

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

پسره ﻣﯿﮕﻪ : ﺗﻮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﻭ ﺑﺮﺩﻣﺶ !!!!!

 

دختره : ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﻭ :|! ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ؟

ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ

 

پسر : ﻧﻪ ﺧﯿﺮﻡ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ :

 

ﻣﻦ |:

 

ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ |:

 

ﭘﻠﯿﺲ :|


برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : جمعه سوم مرداد 1393 | 23:53 | به قلم : m7 |

 برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول راک

تاريخ : جمعه سوم مرداد 1393 | 22:27 | به قلم : m7 |

تـــلفـــن خـــونــه زنـــگـــ زد جــــواب دادم عـــمـــم بــود!
مـــن:ســـلام عمــه..
_ســـلام کــســی خـــونتـــون نیــــسـت؟
من:چرا دیگه من هســـــتم!
_خب اگه کــــسی اومد بگو زنـــگ بزنن!

خدافظ.


و زرت قطع کرد........!

الان قشنگ احساس بز بودن بهم دست داده!برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : جمعه سوم مرداد 1393 | 22:13 | به قلم : m7 |

به یه دوس دخدر به مدت 4 الی 5 روز نیازمندیم!
.

.

.

سیم کارتم رو اشتباهی شارژ شگفت انگیز کردم ؛ مهلتش داره تموم میشه

.

.

واجدین شرایط اعلام کنن قرعه کشی میشه :D

برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر و پسر

تاريخ : جمعه سیزدهم اردیبهشت 1392 | 21:19 | به قلم : m7 |
بار هم تو گوگل جستجو کردم

“عکس نیمه گم شده ی من …

عکس یه بزغاله اومد داشت نوشابه می خورد!!!

هیچی دیگ الان یه سالی هست نوشابه نمیخورم و افسردگی گرفتم

!!! گوگل کصافطبرچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : جمعه ششم اردیبهشت 1392 | 22:10 | به قلم : m7 |

تلفن خونمون زنگ خورد برداشتم بجا اینکه بگم الو بله

گفتم بلو اله

طرف هم قاطی کرد گفت سلو الام


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : جمعه ششم اردیبهشت 1392 | 17:1 | به قلم : m7 |
عکس

برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : جمعه ششم اردیبهشت 1392 | 17:1 | به قلم : m7 |
به سگها محبت کنی باهات دوست میشن
به آدما محبت کنی سوارتمیشن
اما اگه به خرمحبت کنی اصلاَ براش فرق نمیکنه !
بس که ثبات شخصیت داره این بزرگوار :))


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 | 22:33 | به قلم : m7 |
تو بیمارستان نشسته بودیم،یه پسر بچه اومد کنارم گفت:
آقا شما میدونید چجوری گوش رو شستشو میدند؟
گفتم:عمو جان کاری نداره که...گوشتو میبرند،بعد یک ساعت میزارنش تو وایتکس...بعدش با نخ و سوزن دوباره میدوزندش :|
همین که بغض کرد و اشک تو چشاش حدقه زد و آماده ی گریه کردن شد...سریع خودم رو از صحنه ی جنایت دور کردم که خدایی نکرده پدر بچه سر نرسه :|
حالا نه اینکه فکر کنید روانی ام....نــه!!
من فقط مریضم :| بخاطر همین رفته بودم بیمارستان :|برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 | 21:24 | به قلم : m7 |
چندوقت پیش خونه داییم اینا بودیم .این دایی ما تا تونست از پسرش که همسن منه تعریف کرد پسره هم که انگار تیتاپ بهش داده بودن کیف میکرد ونگاه معنی دار واسه من پرتاب میکرد.
منم واسه اینکه بابام شروع کنه ازمن تعریف کنه یه سیب پوست کندم گفتم باباجون بفرما یهو جلوی همه گفت من خودم دست دارم بلدم سیب پوست بکنم هیچی دیگه..الان 4ماهه دارم دنبال پدر مادر واقعیم میگردم


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 | 21:15 | به قلم : m7 |
عاقا ی روز تنها خونه بودم،از بچگی خیلی فضول بودم،داشتم نگاه در و دیوار میکردم!!خلاصه گفتم باید کاری کنم؛چشمم خورد به درجه پنکه و بعد نگاه سقف کردم؛با خودم گفتم باید کاری کنم،عاقا سیما درجه پنکه رو دراوردم وصل کردم به چراغ؛پنکه رو روشن کردم درجه هم تا آخر زیاد و چراغ هم که روشن،بابام اومد خونه گفت این درجه پنکه چرا انقد زیاده؟؟؟من بزور جلو خندمو گرفتم،بهش گفتم گرمم بود یادم رفت کمش کنم؛بابام درجه رو کم کرد ولی لامپ اتاق نورش کم شد؛چندبار اینکارو کرد؛بابام با حالت ترس و تعجب صلوات و بسم الله میگفت،من تو اتاق دیگه غش کرده بودم از خنده؛بعدش از ترس درجه رو تا آخر برد بالا که شاید درست شه,عاقا لامپ اتاق میترکه؛من بلند خندیدم,گفت میدونستم کاره توه؛افتاد دنبالم گفت  من از دستت چکار کنم،بهش گفتم مگه چمه؟؟؟گفت صبر کن بهت بگم،منم الفرااااااااااار،

برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 | 19:57 | به قلم : m7 |


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 | 16:5 | به قلم : m7 |


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 | 11:54 | به قلم : m7 |
دوست دارم همسر آینده ام «خانه دار» باشد،ترجیحا دوخوابه و نوساز

برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 | 10:52 | به قلم : m7 |


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 | 10:28 | به قلم : m7 |
دختره توی فیسبوک نوشته:

انقدربدم میاد ازپسرهایی که واسه علافی میان فیس بوک!!!

انگارخودش تو پروفایلش اورانیوم غنی میکنه!!!برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 | 0:14 | به قلم : m7 |
اینایی که اخر پستاشون مینویسن:بکوب لایکو......شلیک کن لایکو.........داغون کن لایکو.........بزن لایک قشنگه رو..........میخواستم بگم خیلی آدمای مسخره و گدایی هستن که لایک گدایی میکنن.دنیا ارزش این کارارو نداره برادر من خواهر من بس کنید دیگه ترششو دراوردین. حالا هرکی با من موافقه بکوبه اون لایک قشنگه رو .خخخخخخخخخخ

برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 | 0:3 | به قلم : m7 |

مسابقه پیامکی ایرانسل (هر پیام ۷۵تومان) برنده: هر روز لپ تاپ

سوال:

۱: اب خوبه؟ بله

۲: درخت چه رنگ است؟ سبز

۳: اهن سفت تره یا پنبه؟ اهن

سوال آخر: شخصی که نظریه بوروکراسی پست مدرن را باب کرد که بود و اون روز تو خلوت

خودش به چی فکر میکرد!؟برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 | 23:31 | به قلم : m7 |
ﻣﻦ ﺍﯾــــﻦ ﺟـــﺎ ﻣﺚ ﺷـــﺎﻃﺮ ﻧﻮﻭﻧﻮﺍ ﺗـــﻨﺪ
ﺗﻨـــﺪ ﭘﺴﺖ
ﻣﯿــﺰﺍﺭﻡ ﮐﺴــﯽ نظر نمیده :|


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 | 23:20 | به قلم : m7 |

تو ایستگاه اتوبوس بودم کنار یه دختره..

بهش گفتم

گفت: درد ببخشید، زهر مار ببخشید: |

آدم نباید ازدست شما پسرا آرامش داشته باشه: |..

منم هیچی نگفتم وقتی بلند شد بره با مغز اومد تو زمین: |

خدا شاهده میخواستم بگم بند کفشت بازهبرچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 | 22:46 | به قلم : m7 |

استاد اومده سر کلاس میگه

:

بچه ها این درسه سختیه و

بد از اونور کلاس یکی شروع کرد به دست و پا زدن...

استاد پرسید چی شد؟

دوستش گفت: غرق شد دیگه استادبرچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 | 22:33 | به قلم : m7 |

امروز کنار خیابون ایستاده بودم...

یه دختره با جنسیس اومد جلوم ترمز کرد و

گفت: ببخشید میخوام برم صادقیه...

منم بهش گفتم:

کار خوبی میکنی.. خیلی جای خوبیه...

برو به امید خدا...

از خنده دیگه نمیتونست حرکت کنه...برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 | 20:58 | به قلم : m7 |

دختره اومده تو مغازه می گه: آقا یه مانتو لوس می خوام، اینا هیچکدوم لوس نیستند!

من: │

مانتوها: │

رییس هیئت مدیره صنف پوشاک: │

طراحان مد در ایتالیا: │

شما؟؟؟؟

 برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 | 20:57 | به قلم : m7 |
ﺍﺯ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪﻥ ﻓﻨﺪﮎ ﺩﺍﺭﻯ ؟ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺑﻰﺍﺩﺑﺎﻥ …
ﮔﻔﺘﻨﺪ !!! ﻧﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﻓﻨﺪﮎ ﺩﺍﺭﯼ ؟
ﻟﻘﻤﺎﻥ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ زد تو ﮔﻮﺵ ﯾﺎﺭﻭ
ﺍﻭﻧﻢ ﯾﻪﺩﻭﻧﻪ ﺯﺩ ﺗﻮ ﮔﻮﺵ ﻟﻘﻤﺎﻥ !
ﺧﻼﺻﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ؛
به هم فحش میدادند
اصن لقمان یه فحشایی میداد که تازه فهمیدم اون سردسته بی ادبانه :|


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 | 17:53 | به قلم : m7 |
با عرض تسلیت به مناسبت نزدیک شدن به ایام امتحانات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این وب تا تاریخ ۸-۴-۹۲ فقط روزهای پنج شنبه آپ میشودبرچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392 | 23:0 | به قلم : m7 |
شما یادتون نمیاد
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
خودمم یادم نمیاد
مال خیلی وقت پیشه !


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392 | 22:54 | به قلم : m7 |
آیـــــــا نظر ندادن تو پست های من کار خـــوبیست؟:))

برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392 | 22:45 | به قلم : m7 |
یه فرشته هم هست که تو جاهای سخت به جات تصمیم گیری میکنه.

.
اسمش فک کنم (( کُبرائیل )) باشه .
دستم بش نرسه فقط !
همینه که همش گند میزنه :|


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392 | 22:41 | به قلم : m7 |
هممون یه زمان یه خر درون داشتیم ...بنده به شخصه یه طویلشو داشتم...


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392 | 22:36 | به قلم : m7 |
ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺯﺍﺱ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺩﻣﺎ ﻋﮑﺲ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ
ﺳﺎﻟﻢ ﺭﻭ ﺑﺬﺍﺭﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﻋﮑﺲ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﯾﻪ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﺪﻥ :)))
ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺑﺮﯾﺪ ﻧﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﻤﻮﻧﻪ ....


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392 | 15:46 | به قلم : m7 |
یه پشه اومده بود تو اتاقم
اومدم بزنم تو سرش تا صدا سگ بده
تا منو دید گریه اش گرفت :(
بهم گفت این رسم مهمون نوازی نیست
من 6 ماه نبودم فکر کردم دم در برام میخوای گاوی گوسفندی چیزی بکشی
توی بی معرفت حتی یه پارچه هم نصب نکردی !
دستاشو باز کرد و منو بغل کرد
گفت دلتنگت بودم رفیــــــــــــ­­ـــق
بهش گفتم بیا یه خورده دم گوشم ویز ویز کن...
اصلا صداش مثل لالایی دلنشین بود.
الانم چایی و شیرینی و آجیلشو خورده وتخت خوابیده
بیچاره حق داشت خسته راه بود.
فردا قراره از خاطرات 6 ماه گذشتش برام بگه.


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392 | 21:46 | به قلم : m7 |
دخدره نوشته "نرو!!
دردناک ترین التماس دنیاست !! :'(
اما به نظر من نرو یکی از بهترین نرم افزارهای رایت سی دیه !! :|


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392 | 20:46 | به قلم : m7 |
مادرم میگه دیشب چه زود خوابیدی ....گفتم بی خوابی سلول های مغز پیر میکنه ...برگشته میگه تو مگه مغزم داری ....

با پدر مادراتون صحبت کنید داداش ناتنی نمیخواین؟


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392 | 18:38 | به قلم : m7 |
فاز اين دخترايی كه به دوست پسراشون ميگن "بابايي" دقيقا چيه؟؟؟

به كدوم نقطه زندگي چنگ ميزنن اینا ؟؟؟ :| :|


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392 | 18:14 | به قلم : m7 |

شمايي كه قوز كردي جلوي صفحه مانيتور..!!

بله با شما هستم..!!

عزيــــــــــــــــزم ، صاف بشين..!!

آفرين..!!

ببين من به فکرتم ولي تو کآمنت نمیزاری..!!برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 | 16:46 | به قلم : m7 |

کسی که لیزر انداخته قطعا توی استادیومه :سرخوش :ترکیدم :سرخوش

*******************
ایگواین حمله میکنه البته کاکا هستش چون ایگواین ۲۰ دقیقه پیش تعویض شد

*******************

پرسپولیس۱چون یه گل زده ٬استقلال ۰ چون یه گل نزده

*******************

حالا دیگه با بودن هاشمیان در زمین قدرت سرزنی نوروزی هم بالا میره

*******************
دوربین داره ساق پای بازیکن‌ها رو نشون میده
خستگی رو میشه از ساق پای بازیکنا دید

*******************
نقطه پنالتی رو میبینیم که در محوطه جریمه قرار گرفته

*******************
یه موج کوچولوی مکزیکی اون بالا راه افتاده

*******************
فرهاد کاظمی کتش را کنده، اما علی دایی هنوز نکنده

*******************
تماشاگران روی سکوها هستند و بازیکنان دو تیم روی زمین بازی می کنندبرچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 | 16:45 | به قلم : m7 |
اصلا شور و شعف خاصی توی جملۀ "دیدی گفتم" وجود داره!
لامـصب یـه جور احساس دانایی خفـنـی ای، به آدم دسـت مـیده اون لحظه :دی


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 | 16:44 | به قلم : m7 |
بچه ها یچیز جالب که امروز خودم کشفش کردم،از سنتون 10 تا کم کنید،بعد عدد رو در 1 ضرب کنید و بعدش 10 تا بهش اضافه کنید،بازم همون سنتون بدست میاد!

بعله همچین کشفایی میکنم که آمریکا جرات حمله نداره =))برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : شنبه بیست و چهارم فروردین 1392 | 16:44 | به قلم : m7 |
از96 ماهی شما 55تا غرق شد چنتا ماهی دارین؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

بله؟؟ مشغول جمعو منها بودی؟

تقصیر این مدرسه هاس ک عمر شمارو ب فنا داده اند

تا حالا شنیدی ک ماهی غرق شه؟

حتما الان دانشجو هم هستی!!! برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : شنبه بیست و چهارم فروردین 1392 | 15:44 | به قلم : m7 |
جدیدترین متد تقلب....!!! هنر نزد ایرانیان است و بس....!!!!برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : شنبه بیست و چهارم فروردین 1392 | 13:57 | به قلم : m7 |
یـادمـه اون زمون کـلاس سـوم ابـتـدایـی بـودم سـر زنـگ فـارسی، مـعـلـم اومد سر کـلاس خـعـلی مـحـتـرمانه و با صـدای خالـه نرگـس بـلـنـد گفت(حالت شـعری):
بـچـه‌ها کـتـابـها را بـگـشـایـیـد...

ما هـم  هـمـه با هـم کـتـابارو باز کردیم و یکصدا بـا شـعر گفـتـیـم : گــشـادیـم گــشادیـم!!!

:)))برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : جمعه بیست و سوم فروردین 1392 | 21:6 | به قلم : m7 |
یارو سوال پرسیده اگه ۲۴ ساعت گناه آزاد باشه چه گناهی میکنین؟

جوابای ملت کلن شخصیت منو برد زیر سوال چون همش فعالیتای روزمره ی منه


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : جمعه بیست و سوم فروردین 1392 | 21:0 | به قلم : m7 |


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : جمعه بیست و سوم فروردین 1392 | 20:59 | به قلم : m7 |
http://uploadpa.com/beta/12/23hpujrvimvgg64wha7h.jpgبرچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : جمعه بیست و سوم فروردین 1392 | 20:56 | به قلم : m7 |

یارو اومده تو پیج سهراب سپهری پست گذاشته:

“آقای سپهری من عاشق شما و شعراتونم شب‌ها با شعرهای شما

و چشم خیس به خواب میروم، چشمها را باید شست جور دیگر باید دید…”

حالا تا اینجاش اشکال نداره ، دو روز بعدش کامنت گذاشته زیر پست خودش که:

…” آقای سپهری تورو خدااااااااااا جواب مرا بدهید حتی یک سلام        نایت اسکین

کامنت من:|

کامنت ملت:dبرچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : جمعه بیست و سوم فروردین 1392 | 20:41 | به قلم : m7 |
این هم یک نمونه از اقدامات این دانشجویان خوشفکر پسر که برای عبرت گرفتن سایر موشهای موزی در یکی از خوابگاها انجام شده است


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : جمعه بیست و سوم فروردین 1392 | 20:18 | به قلم : m7 |

به سلامتی دختری که

.

.

.

.

.

.

.

ولش کن دختراهمینجوری هم زبونشون۲متره وای به حال اینکه تحویلشون بگیری

به سلامتی ما پسرابرچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : جمعه بیست و سوم فروردین 1392 | 20:17 | به قلم : m7 |

تاحالا دقت کردین همه طرح های بانک ها، اسم دختره!

مثلا طرح شاپرک یا طرح شبنم!

چرا اسم پسر نمیزارن مثلا طرح مَمَد، غلام؟!!!برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : جمعه بیست و سوم فروردین 1392 | 20:15 | به قلم : m7 |
http://nanofile.ir/do.php?imgf=1364796658451.jpg


برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : دوشنبه نوزدهم فروردین 1392 | 19:20 | به قلم : m7 |
                           ﺍﻧﻘﺪﺭی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﻫﻪ هفتادیا ﺭﻭﯼ ﺭﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﻔﻨﮓ ﺁﺗﺎﺭﯼ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯾﻢ

ﺍﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﺭﻭﯼ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯼ ﻧِﺴﺒﯿَﺘﺶ ﻭﻗﺖ ﻧﺬﺍﺷﺖ!!!برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : دوشنبه نوزدهم فروردین 1392 | 19:9 | به قلم : m7 |