تا حالا دقت کردین شبا که میرید تو کوچه حس میکنید یکی پشت سرتونه برمیگردید نگاه می کنید می بینید کسی نیست ...

.

.

.

.

 

.

.

.

اون همراه اوله چون هیچکس تنها نیستبرچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 17:50 | به قلم : m7 |
بــابــام یهـ عمه داره جزو آثار باستانی ایرانه یه تفریحی هم که داره اینه که هر وقت منو می بینه ، می گه مادر جون برو اون دفترچه تلفن منو بیار زنگ بزنیم به دوستام ببینیم هنوز زنده ان یا نه!!!!:|:  :/:برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 13:6 | به قلم : m7 |
یه نصیحت پدرانه : هــیــچ وقـــتــ تـــوی چـــت، بــا کـــسی کــه سریــع تــر از شما تــایپ می کنه بحث نکنین!!!!:|:  :/: :|:برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 12:57 | به قلم : m7 |

ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺩﻋﻮﺍﻡ ﺷﺪ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ دو ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩه ﺑﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻮ
ﺍﺯ
ﻧﻮ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﻢ ......
.
.
.
.
.

ﻣﻨﻢ جــواب ﺩﺍﺩﻡ : ASL PLZ
ﮐﺜﺎﻓﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ ﻗﻬﺮ ﮐﺮﺩ .....
ﺧﺐ ﺧﻮﺩﺵ ﮔﻒ ﺑﯿﺎ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﻢ !!!!
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎاااﺍﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪﻡ

ﻫﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺘﺘﻮﻥ
.
.
.
.
.
  ﺩﺧﺘﺮﺍ الان ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﯾﺎ باید ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻡ ؟برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 12:45 | به قلم : m7 |
یه بار هم شانس درخــونه مون رو زد درخواســت ویدئو چــک دادم دیدم بدبــخــتیه:/: :|:  0.0برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 10:31 | به قلم : m7 |
به دختر تو خیابون گفتم خانم ببخشید ساعت چنده؟یهو برگشت اشک تو چشماش جمع شد و ساعتش رو در آورد و گفت عزیزم قابل تو رو نداره فدات شم!!!! توفقط منوبگیر !!


به نظرتون من چیکار کردم؟؟؟
.

.

.

.
.
.
درست حدس زدی مث یوزپلنگ ایرانی بانهایت سرعت فرارکردم!!!!!!برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 10:29 | به قلم : m7 |
زن ها برای عاشق شدن به 3 چیز نیـــــاز دارن :
.
.

.

.
1-اعتماد
2-محبت
3-عشق و علاقه و صداقت و پول و کیف و کفش و خونه و  ماشین و ...برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 10:25 | به قلم : m7 |

 برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول جدید

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 10:23 | به قلم : m7 |
مــن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ  :|:/ :|: .|.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻫﻞ ﻧﺪﻩ ﺧﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺐ، ﻗﻮﻝ ﻣﯿﺪﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻓﮑﺮﮐﻨﻢ ......

ﻋﻪ ﻋﻪ ﻣﻮﯼ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﻭ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ...(  : | :/   )

وﻟﺶ ﮐﻦ ﭼﻨﮕﺶ ﻧﺰﻥ

ﺩﻋﻮﺍ ﺯﺷﺘﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪههه :|

دختراا ﺑﺎﻫﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻦ ..

.ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺍﺻﻦ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻢبرچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 9:20 | به قلم : m7 |

یادم باشه عاشق دختری که لپاش چال داره نشم!

.

.

.

.

.

آخه اون موقع نمیدونم عاشق خودش شدم یا عاشق چال لپش!!!:|

لامصب عشق رو دچار ناخالصی میکنه!!!!!  :)برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 0:39 | به قلم : m7 |
پسره یه ﺁﯾﻔﻮﻥ 5 ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻪ دوس دخترش ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮﻟﺪﺵ !!!

 

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺁﻩ ﺩﺭ ﺑﺴﺎﻁ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ﺍﯾﻨﻮ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺍﻭﺭﺩﯼ ؟؟؟

 

.

 

.
.
.
.

.

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

... .

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

پسره ﻣﯿﮕﻪ : ﺗﻮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﻭ ﺑﺮﺩﻣﺶ !!!!!

 

دختره : ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﻭ :|! ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ؟

ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ

 

پسر : ﻧﻪ ﺧﯿﺮﻡ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ :

 

ﻣﻦ |:

 

ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ |:

 

ﭘﻠﯿﺲ :|


برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : جمعه سوم مرداد 1393 | 23:53 | به قلم : m7 |

 برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول راک

تاريخ : جمعه سوم مرداد 1393 | 22:27 | به قلم : m7 |

تـــلفـــن خـــونــه زنـــگـــ زد جــــواب دادم عـــمـــم بــود!
مـــن:ســـلام عمــه..
_ســـلام کــســی خـــونتـــون نیــــسـت؟
من:چرا دیگه من هســـــتم!
_خب اگه کــــسی اومد بگو زنـــگ بزنن!

خدافظ.


و زرت قطع کرد........!

الان قشنگ احساس بز بودن بهم دست داده!برچسب‌ها: پست های فیسبوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین جوکهای فیسبوکی , جوک جدید , ترول

تاريخ : جمعه سوم مرداد 1393 | 22:13 | به قلم : m7 |

به یه دوس دخدر به مدت 4 الی 5 روز نیازمندیم!
.

.

.

سیم کارتم رو اشتباهی شارژ شگفت انگیز کردم ؛ مهلتش داره تموم میشه

.

.

واجدین شرایط اعلام کنن قرعه کشی میشه :D

برچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر و پسر

تاريخ : جمعه سیزدهم اردیبهشت 1392 | 21:19 | به قلم : m7 |
بار هم تو گوگل جستجو کردم

“عکس نیمه گم شده ی من …

عکس یه بزغاله اومد داشت نوشابه می خورد!!!

هیچی دیگ الان یه سالی هست نوشابه نمیخورم و افسردگی گرفتم

!!! گوگل کصافطبرچسب‌ها: جوک جدید , پست های فیس بوکی , طنز فیس بوکی , جدیدترین پست های فیس بوکی , جوک ضد دختر

تاريخ : جمعه ششم اردیبهشت 1392 | 22:10 | به قلم : m7 |