دو قدم مانده که پاییز به یغما برود

این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود

 

هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد......

دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟ 

گله هارابگذار!

ناله هارابس كن!

روزگارگوش ندارد كه تو هي شِكوه كني!

زندگي چشم ندارد كه ببيند اخم دلتنگِ تو را...

فرصتي نيست كه صرف گله وناله شود!

تابجنبيم تمام است تمام!!

مهرديدي كه به برهم زدن چشم گذشت....

ياهمين سال جديد!!

بازكم مانده به عيد!!

اين شتاب عمراست ...

من وتوباورمان نيست كه نيست!!

***زندگي گاه به كام است و بس است؛

زندگي گاه به نام است و كم است؛

زندگي گاه به دام است و غم است؛

چه به كام و

 چه به نام و

 چه به دام...

 زندگي معركه همت ماست...زندگي ميگذرد...

 

زندگي گاه به نان است و كفايت بكند؛

زندگي گاه به جان است و جفايت بكند‌؛

زندگي گاه به آن است و رهايت بكند؛

چه به نان

 و چه به جان 

و چه به آن...

زندگي صحنه بي تابي ماست...زندگي ميگذرد...

 

زندگي گاه به راز است و ملامت بدهد؛

زندگي گاه به ساز است و سلامت بدهد؛

زندگي گاه به ناز است و جهانت بدهد؛

چه به راز 

  و چه به ساز

 و چه به ناز...

 

 زندگي لحظه بيداری ماست زندگی میگذرد...

 

**********

 شب جمشید و جامش

شب بوسه به خاکش

شب حافظ و سعدی

شب پارسی و مادی

شب آخر آذر

شب پاک و منور

شب آرش و آتش

شب مهر و سیاوش

شب پاک اهوراست

شب مژده و یلداست

❤پیش پیش یلداتون مبارک❤
تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393 | 12:32 | به قلم : m7 |
 2ﺗﺎ ﺭﻓﯿﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﺑﻮﺩﻥ

ﺩﺧﺘﺮﻩ3ﺗﺎ نوشیدنی مست کننده ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ﺩﻭﺗﺎ ﺷﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ

ﺟﻠﻮ2ﺗﺎﺭﻓﯿﻖ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﻮ ﯾﮑﯿﺶ ﺯﻫﺮﻩ

ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ،ﻫﺮﮐﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﻧﺪ،ﺑﺎﺍﻭﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

ﻣﯿﮑﻨﻢ!

ﺍﻭﻟﯽ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺭﻓﯿﻘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ

ﺑﻤﯿﺮﻡ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺮﺳﻪ

ﺩﻭﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺭﻓﯿﻘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ

ﺑﻤﯿﺮﻡ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺮﺳﻪ

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺭﯾﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﺱ

ﺑﺎﺯﯾﺎﺗﻮﻥ، ﺗﻮ ﻫﺮ ﺩﻭﺗﺎ ﺯﻫﺮ ﺑﻮﺩ،ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ

ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻡ، ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻡ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺠﻘﻢ

ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ ﺩﺍﺭﻩ
تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393 | 12:29 | به قلم : m7 |

  ﺑﻬﻢ ﻧﺨﻨــﺪﯾﺪ ﻭﻟـﯽ ....

 

 ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻣﻨﻔﺠـﺮ ﺑﺸﻪ ...

                                                                                  

ﻫﻤﻮ ﮔﻢ ﮐﻨﯿــﻢ ﻣﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﯿﺎ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ ...!

 

ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﻣﺎ ﺩﻫﻪ 60 ﻭ 70 ﻫﺎ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻌﺪ ﺩﯾﮕﻪ 80 ﻭ 90 ﺟﺎﻣﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ ..!

 

ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ....

 

ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯿﺎﻣﻮﻥ ...

 

ﻫﻤﻮ ﮔﻢ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ..

 

ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﺎﺩ ﻫﻢ ﻣﯿﻔﺘﯿﻢ ...

 

ﯾﺎﺩ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻣﻮﻥ ...

 

ﮐﻞ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺎﻣﻮﻥ ...

 

ﺷﺎﺥ ﺑﺎﺯﯾﺎﻣﻮﻥ ...

ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻨﺎﻣﻮﻥ ...

 

 ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﻫﻤﺪﯾﮕﻤﻮﻥ .....

 

ﺟــﻮﻭﻧﯿـﻤﻮﻥ .......

 

ﻭ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﻂ ﻓﻘﻂ ، ﺧﺎﻃــﺮﻫﺎﻣﻮﻥ ﻣﯿﻤﻮﻧـــــﻪ ...

 

ﻣﺎ ﺍﺑﺪﯼ ﻧﯿﺴﺘﯿـــﻢ ﻭ ﯾـــــﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﺮﯾــــﻢ ﺩﻧﺒـــــﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻭ ﺗﻬﻤﻮﻥ ...

 

ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻣﻦ ...

 

ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﻣﺠــــــﺎﺯﯼ ﻣﻦ ...!

 

همینای که نمیدونم کدوم شهر کدوم کوچه کدوم خونه نشستین پا حرفام....

 

ﺍﺯ ﻫـﻤﯿـﻦ ﺍﻻﻥ ﺩﻟﺘﻨﮕﺘــﻮﻧﻢ ...!

 

ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸـﺪ ﻣﻮﻗـﻊ ﺭﻓﺘـﻦ ﺧﺎﻃـﺮﺍﺗﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﭘــﺎﮎ ﮐﻨﯿــــﺪ ﻭ ﺑﺮﯾــد .....
تاريخ : پنجشنبه بیستم آذر 1393 | 11:42 | به قلم : m7 |
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 | 17:0 | به قلم : m7 |

 

روز دانشجو را به تو تبریک نمی گویم

 

تو را به این روز تبریک می گویم

 

که این روز بی تو ، و بی حس “ آرمان خواهی ”

 

و “ ایمانت به حق طلبی ” ، وجودی بی معناست . . .

************

    پاییز خواهد آمد و خاطرات دانشجویی را برگ برگ ورق خواهد زد

 

و شما در اوج لبخندها به گذشته حسادت میکنید . 

 

روزتان مبارک . . .

 

 

 
تاريخ : شنبه پانزدهم آذر 1393 | 21:30 | به قلم : m7 |
ﻗﺼﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ !

 

ﺍﻭﻧﻢ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ وبلاگ ! |:

 

 

 

 

.

 

ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﺑﮕﯿﻦ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﺪﻭﻣﺘﻮﻥ ﻗﺼﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﮔُﻢ ﮐﺮﺩﯾﻦ؟ !

 

ﻫﺎﺍﻥ؟؟

 

ﻧﺸﻮﻧﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻡ

 
تاريخ : شنبه پانزدهم آذر 1393 | 18:13 | به قلم : m7 |
 سلام

 

به سیستم گویای نانوایی شاطر اکبر خوش آمدید؛

 

 

جهت اطلاع از قیمت نان عدد ۱،

ثبت نام خرید نان به صورت قسطی عدد ۲،

طرحهای تشویقی رنگی عدد ۳

و شرکت در قرعه کشی پنج نان رایگان در هفته عدد ۴ را فشار دهید

 
تاريخ : جمعه چهاردهم آذر 1393 | 22:47 | به قلم : m7 |
 ﭘﺴﺮ: ﻋﺰﻳﺰﻡ ﻣﺎﺷﻴﻨﻢ ﺭﻭ ﻓﺮﻭﺧﺘﻢ!

ﺩﺧﺘﺮ: ﺍﺯ ﺍﻭﻟﺸﻢ ﻣﻰ ﺩﻭﻧﺴﺘﻢ ﺩﻭﺳﻢ ﻧﺪﺍﺭﻯ. ﺑﺎﻯ!

ﭘﺴﺮ: ﺍﺧﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮﺵ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ!

ﺩﺧﺘﺮ: ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﻛﻴﻪ؟:|
تاريخ : چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 | 22:58 | به قلم : m7 |
 یه لحظه تصور کن مخاطب خاص منی ^_^

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

دیدی چه لذتی داره لامصب؟!!!

برو دیگه

پررو نشو

فقط همون یه لحظه بود...!!!

 
تاريخ : یکشنبه نهم آذر 1393 | 6:54 | به قلم : m7 |
  یـه مـطلبی بـرام فـرستـاده بـودن نـوشتـه بـود ایـرانـی نـیستـی اگـه کـپـی نـکنـی!

مـنم کـپـی نـکردم! 

در نـتـیجه مـن الان یـه خـارجـی محـسوب مـیشم!

اوه مـای گـاد!

مـن ایـران را دوسـت داشـت!

مـن کِـیلی فـارسـی بـلد نـیـست(^!^)
تاريخ : شنبه هشتم آذر 1393 | 10:22 | به قلم : m7 |
تاريخ : جمعه هفتم آذر 1393 | 9:1 | به قلم : m7 |
 بیچاره خارجیا ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ک خارجشون ایرانه :/
تاريخ : چهارشنبه پنجم آذر 1393 | 11:26 | به قلم : m7 |
 مورد داشتیم

 

دختره هشت صبح جلو دانشگاه پارک دوبل میکرده بره بالا سر کلاس .

 

ساعت دوازده و نیم استاد از پنجره کلاس داد زده

 

نمیخواد پارک کنی,

 

کلاس تموم شد

 

منم حاضریتو زدم…
تاريخ : دوشنبه سوم آذر 1393 | 0:57 | به قلم : m7 |
خودکشى مال خارجياست

.

.

.

.

.

ما يه نون و ماست هم بخوريم سرطان ميگيريم ميميريم :| 
تاريخ : یکشنبه دوم آذر 1393 | 23:46 | به قلم : m7 |
 هر کس درست جواب بده مخاطب خاصش میشم

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

1+1=؟؟؟؟؟؟

 

:|

 
تاريخ : یکشنبه دوم آذر 1393 | 0:43 | به قلم : m7 |
 عایا میدانستید جنیفر لوپز اصالت ایرانی داردو نام پدربزرگ او جعفر لپه بز بوده؟

اریایی نیستی اگه این مطلبو رو به اشتراک نزاری!

کمک کنید نذارید جنیفر رو مثل خلیج فارس ،مولانا ابن سینا و بقیه ازمون بدزند..

وطنم پاره ی تنم ،جنیفر دخت میهنم :/
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 | 1:20 | به قلم : m7 |
تاريخ : شنبه بیست و چهارم آبان 1393 | 0:56 | به قلم : m7 |
 میگفتی 'یکی هست' ...حالا رفتی ...دیگه کسی نیست ‌

' جاده ی احساسم یه طرفه' میشه بی حضور صدای نابت 

 'بغضم 'میشکنه از غم نبودت 

 دیگه 'نگرانت نیستم '...میدونم که جات راحته 

 صدای شرشر بارون نیست ..صدای اشکای من که 'ستایشت 'میکردم  

 رفتی' یکی یکدونه ی 'موسیقی نسل من  

 به خدا میسپارمت ...توهمیشه جاودانه ای ‌  ♥♥♥♥

 

بچه ها ... 

تسلیت
تاريخ : جمعه بیست و سوم آبان 1393 | 15:13 | به قلم : m7 |
 زنان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮﺑﻬﺎﯼ ﺧﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻪ ﻣﯿﺴﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ

 

.

.

.

.

 

ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﻩ ﺍﻟﻬﯽ مردان ﺭﺍ ﺟﺰﻏﺎﻟﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ !!!!

ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ
تاريخ : جمعه بیست و سوم آبان 1393 | 0:48 | به قلم : m7 |
 منو ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻥ ...!!!!!

 

ﻭﻟﯽ ﺧﺴﺘﻦ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺑﮕﻦ ...

میفهمی خستن.....

من از نگــــــــــاهاشون میفهممااآآآ:)))
تاريخ : سه شنبه بیستم آبان 1393 | 1:12 | به قلم : m7 |
 يـک عــاشـوراي ديـگر گــذشـت... 

 

مــا مــانــديم و وعــده هــايـمـان... 

مــا مـانـديــم و قــول هــايـمـان... 

مــا مــانـديـم و عــهدهــايــي کــه در مــيـان اشــک هــا بــا خـداي حـسـين بــسـتـيـم... 

تــوبــه کــرديــم بــه عــشــق راه حــســيــن... 

 

مــا بــيشـتر حــسيــنـي شــديــم... 

 

تــا عــاشــوراي ديــگر چـقـدر حــسيـنـي مـيـمـانـيـم؟ 

حــسيـن بــه نـظـاره نـشـسـتـه است...

بــه نــظـاره مــريــدانــش...

کــه چــقــدر پــاي اشــک هــايـشـان ايـسـتاده انــد... 

 

 

..............

پ.ن : خدایا به بنده هایت یاد آوری کن تو خدایی نه آنها...!!!!

چـه مـيـکـنـي اي دل حـسـيـنـي مـيـمـاني يــا مـيـروي؟!برچسب‌ها: خدایا به بنده هایت , یاد آوری کن تو خدایی نه آنها

تاريخ : یکشنبه هجدهم آبان 1393 | 16:27 | به قلم : m7 |
بچه ها من دارم از بلاگفا ميرم  

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

الكي مثلا 

شما بگيد نرو تورو خدا اگه بري ما رگمونو ميزنيم 

ما به عشق تو ميايم بلاگفا/:

از اين حرفا (:

ضايم نكنيدااااااا   :(
تاريخ : شنبه هفدهم آبان 1393 | 16:18 | به قلم : m7 |

ﺗﻮﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﭼﺖ ﺷﺪﻩ ؟

ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﺎﺯ ﻭ ﺍﻓﺎﺩﻩ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮﻱ ﺟﻜﻮﺯﻱ ﺑﻮﺩﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻴﺎﻡ ﺑﻴﺮﻭﻥ

ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺯﻣﻴﻦ ﺳﺮﻡ ﺷﻜﺴﺖ ...

ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻃﺮﻑ ﺩﺍﺩ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﻣﻴﮕﻪ :

ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻴﮕﻪ ﺗﻮﻱ ﺻﻒ ﻧﺬﺭﻱ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺗﻮﻱ ﺳﺮﺵ :|
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم آبان 1393 | 9:13 | به قلم : m7 |
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻦ..

ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺖ؟ﻫﻤﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪﺵ ﻓﻠﮏ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ؟

ﻫﻤﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎ ﯼ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺝ ﺩﺭﯾﺎﯼ پارس ﻭ ﺧﻠﯿﺞ ﭘﺎﺭﺱ ﺍﺵ ﻣﻮﺝ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ؟

ﻫﻤﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﮒ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﺶ ﻏﯿﺮﺕ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺟﺎﺭﯼ ﺑﻮﺩ؟

ﻫﻤﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺵ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮﺩ؟

ﻫﻤﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺰﺭﮔﺶ ﮐﺮﺩﯼ؟

ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﺍﺵ؟

ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺎﺗﻮﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ..ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﮕﯿﺮﺩ..ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﺨﻮﺍﺏ..

ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺟﺎﻥ..ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﮎ ﺭﺍ..

ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ..

ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﻣﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ..

.

.                                                                                                                                                                                                                                                    .

.

ﺁﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﻪ!!! 

****************

ﻣﻦ ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺎﺷﻢ 

ﻭ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻨﻮﺷﺖ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺁﻥ ﭘﺎﺩﺷﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ 

ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻥ ﻣﻦ ، 

ﺑﺪﻧﻢ ﺭﺍ ﻧﺴﭙﺎﺭﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻭ ﻣﻮﻡ 

ﺩﻝ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ 

ﮐﻪ ﺗﻨﻢ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﻭﻃﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺟﺎﻭﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻭﻗﺖ 

ﻭ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮﺩ ﻫﻢ ﺍﻭ!

ﺁﺭﯼ ﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺎﺭﺱ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ 

ﻫﺮ ﻭﺟﺐ ﺧﺎﮎ ﺗﻦ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻫﺎﺳﺖ 

ﻣﻦ ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺎﺷﻢ 

ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﺒﺰ 

ﻋﺎﺷﻖ ﺭﻧﮓ ﺳﭙﯿﺪ 

ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﻢ . 

 

************

 

7 آبان روز جهانی بزرگداشت کوروش بزرگ خجسته باد

 
تاريخ : چهارشنبه هفتم آبان 1393 | 8:55 | به قلم : m7 |
  آخه دختر خوب

 

عزیز من

 

چند هزار مهندس جون کندن اون گوشي رو ساختن!

 

چند صد نفر به فنا رفتن فيسبوک رو نوشتن!

 

صد نفر جر خوردن برنامه بنويسن که تو از فيلترينگ رد شي ! پست بزاري :

 

لاک زدم؟!!؟
تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393 | 6:36 | به قلم : m7 |
خدایا!!

دوست دخترمون رو از دست پسران عزادار حسینی محفوظ بدار........ :|

 

همه بگين آمــــــــــــــــــــــــــــين..!!
تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393 | 6:34 | به قلم : m7 |

 تو پايان هر جست و جوي مني...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

... گوگل  :|
تاريخ : جمعه دوم آبان 1393 | 7:41 | به قلم : m7 |
دختره اومده تو وبلاگش یه شعر از سعدی گذاشته 1643 تا لایک خورده 967 تا هم کامنت!

.

.

.

.

اگه خود سعدی میومد شعرشو مینوشت 1 لایک میخورد

با یه کامنت :

این دری وری ها چیه گفتی ؟برچسب‌ها: این تهرون , تهرون که میگن , دقیقا کجای بوشهره

تاريخ : چهارشنبه سی ام مهر 1393 | 13:23 | به قلم : m7 |

یه دوش آب گرم، یه چای خوش رنگ یه موسیقی ملایم ،. . . .

 

 .

.

.

.

 

نوچ فایده نداره من پول میخوام  :|
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 | 9:43 | به قلم : m7 |
بچه ها یه سوال شرعی واسم پیش اومده

 

.

 

.

 

..

 

.

 

میگم شنیدین دکترها محرم ما هستن؟؟؟

 

آغا من یه دوست دختر دارم ترم اخر پزشکیه

 

میخواستم بدونم از الان محرمیم یا بذارم ترمش تموم شه؟؟^_^

 
تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 9:35 | به قلم : m7 |